Kurzemes radio
NTZ - Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Raeco SIA
Tukuma novads
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • DĀMU ANSAMBLIS

    DĀMU ANSAMBLIS

    Dāmu vokālais ansamblis Ingunas Silinevičas vadībā aktīvi piedalās tradīciju pasākumos, sadraudzības koncertos un skatēs. Kolektīva repertuārs ir dažāds un daudzveidīgs. Vienmēr smaidošās un energiskās dāmas nebaidās eksperimentēt, labprāt iesaistās dažādos projektos.