Kurzemes radio
NTZ - Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Raeco SIA
Tukuma novads
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Kolektīvi

  TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA
  TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVI:

  SKOLOTĀJU KORIS "VANEMA"

  diriģenti Tālivaldis Gulbis, Jānis Andžāns
             
  SENIORU KORIS "SKANDĪNE"
  diriģente  Gita Vanaga, kormeistars Ojārs Vītoliņš
       
  SIEVIEŠU KORIS "NOKTIRNE"
  diriģente Sanita Apine, kormeistare Ritma Zāģere
   
  TAUTAS DEJU ANSAMBLIS "SVĪTA"
  vadītājs Gatis Konrads
  VIDĒJĀS PAAUDZES KOLEKTĪVS "SVĪTA"
  vadītāja Ilze Voiska
   
  VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "VIDUMS" 
  vadītājs Intars Kleinhofs
   
  SENIORU DEJU GRUPA "ROMANTIKA"
  vadītāja  Lidija Ruskule  
   
  RETRO DEJU KOPA "VALSIS" 
  vadītāja Lidija Ruskule
   
  PŪTĒJU ORĶESTRIS "TUKUMS" 
  vadītājs Māris Rozenbergs
   
  TAUTAS MŪZIKAS ANSAMBLIS "DANČU SPĒLE"
  vadītājs Armands Krievs
   
  TUKUMA TEĀTRIS
  režisore Valda Rācenāja
   
  JAUNATNES TEĀTRIS "BRĪVĀ VERSIJA"
  režisors Ilgonis Škāns
   
  BĒRNU UN JAUNIEŠU TEĀTRIS "KNIFIŅŠ"
  režisore Rudīte Poča, režisors Mārtiņš Počs
   
  DĀMU VOKĀLAIS ANSAMBLIS
  vadītāja Inguna Silineviča
   
  VOKĀLAIS ANSAMBLIS "PUNKTIŅI"
  vadītāja  Inguna Silineviča
   
  JAUKTAIS KORIS "GAVILE"
  diriģente Gita Vanaga
   
  FOLKLORAS KOPA "AVOTS"
  vadītāja Anita Stikāne
   
   
  Informācija par kolektīvu mēģinājumiem un darbību  - 
  mākslinieciskās daļas vadītāja Anita Korsīte,
  Tālrunis: 63122179