Kurzemes radio
NTZ - Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Raeco SIA
Tukuma novads
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • Aicinām dalībniekus!

   

   

   

  TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA

  TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVI:

   

  SKOLOTĀJU KORIS "VANEMA" diriģenti Tālivaldis Gulbis, Jānis Andžāns

   

  SIEVIEŠU KORIS "NOKTIRNE" diriģente Sanita Apine, kormeistare Ritma Zāģere

   

  JAUKTAIS KORIS "GAVILE" diriģente Gita Vanaga

   

  SENIORU KORIS "SKANDĪNE" diriģente Gita Vanaga, kormeistars Ojārs Vītoliņš

   

  TAUTAS DEJU ANSAMBLIS "SVĪTA" vadītājs Gatis Konrads

   

  VIDĒJĀS PAAUDZES KOLEKTĪVS "SVĪTA" vadītāja Ilze Voiska

   

  VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "VIDUMS" vadītājs Intars Kleinhofs

   

  SENIORU DEJU GRUPA "ROMANTIKA" vadītāja Lidija Ruskule

   

  RETRO DEJU KOPA "VALSIS" vadītāja Lidija Ruskule

   

  PŪTĒJU ORĶESTRIS "TUKUMS" vadītājs Māris Rozenbergs

   

  TAUTAS MŪZIKAS ANSAMBLIS "DANČU SPĒLE" vadītājs Armands Krievs

   

  TUKUMA TEĀTRIS režisore Valda Rācenāja

   

  JAUNATNES TEĀTRIS "BRĪVĀ VERSIJA" režisors Ilgonis Škāns

   

  BĒRNU UN JAUNIEŠU TEĀTRIS "KNIFIŅŠ" režisors Mārtiņš Počs

   

  DĀMU VOKĀLAIS ANSAMBLIS vadītāja Inguna Silineviča

   

  POPGRUPA "PUNKTIŅI" vadītāja Inguna Silineviča

   

  FOLKLORAS KOPA "AVOTS" vadītāja Anita Stikāne

   

  Informācija par kolektīvu mēģinājumiem un darbību -
  mākslinieciskās daļas vadītāja Anita Korsīte,
  tālrunis: 63122179