Kurzemes radio
NTZ - Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Raeco SIA
Tukuma Brāļi
Tukuma novads

DĀMU ANSAMBLIS


Dāmu vokālais ansamblis Ingunas Silinevičas vadībā aktīvi piedalās tradīciju pasākumos, sadraudzības koncertos un skatēs. Kolektīva repertuārs ir dažāds un daudzveidīgs. Vienmēr smaidošās un energiskās dāmas nebaidās eksperimentēt, labprāt iesaistās dažādos projektos.