Kurzemes radio
NTZ - Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Raeco SIA
Tukuma Brāļi
Tukuma novads

Kolektīvi

TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA
TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVI:

SKOLOTĀJU KORIS "VANEMA"

diriģenti Tālivaldis Gulbis, Jānis Andžāns
           
JAUKTAIS KORIS "GAVILE"
diriģente Gita Vanaga
 
SENIORU KORIS "SKANDĪNE"
diriģente  Gita Vanaga, kormeistars Ojārs Vītoliņš
     
SIEVIEŠU KORIS "NOKTIRNE"
diriģente Sanita Apine, kormeistare Ritma Zāģere
 
DĀMU VOKĀLAIS ANSAMBLIS
vadītāja Inguna Silineviča
 
VOKĀLAIS ANSAMBLIS "PUNKTIŅI"
vadītāja  Inguna Silineviča
 
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "VIDUMS" 
vadītājs Intars Kleinhofs
 
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "SVĪTA"
vadītāja Ilze Voiska
 
TAUTAS DEJU ANSAMBLIS "SVĪTA"
vadītājs Intars Kleinhofs
 
SENIORU DEJU GRUPA "ROMANTIKA"
vadītāja  Lidija Ruskule  
 
RETRO DEJU KOPA "VALSIS" 
vadītāja Lidija Ruskule
 
TUKUMA TEĀTRIS
režisore Valda Rācenāja
 
JAUNATNES TEĀTRIS "BRĪVĀ VERSIJA"
režisors Ilgonis Škāns
 
BĒRNU UN JAUNIEŠU TEĀTRIS "KNIFIŅŠ"
režisore Rudīte Poča, režisors Mārtiņš Počs
 
TAUTAS MŪZIKAS ANSAMBLIS "DANČU SPĒLE"
vadītājs Armands Krievs
 
FOLKLORAS KOPA "AVOTS"
vadītāja Anita Stikāne
 
PŪTĒJU ORĶESTRIS "TUKUMS"
vadītājs Māris Rozenbergs
 
SAKSOFONU ANSAMBLIS
vadītāja Eva Folkberga
 
Informācija par kolektīvu mēģinājumiem un darbību -
mākslinieciskās daļas vadītāja Anita Korsīte,
Tālrunis: 63122179