Kurzemes radio
NTZ - Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Raeco SIA
Tukuma Brāļi
Tukuma novads

Aicinām dalībniekus!

 

TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMA

TAUTAS MĀKSLAS KOLEKTĪVI:

 

SKOLOTĀJU KORIS "VANEMA" diriģenti Tālivaldis Gulbis, Jānis Andžāns

 

JAUKTAIS KORIS "GAVILE" diriģente Gita Vanaga

 SIEVIEŠU KORIS "NOKTIRNE" diriģente Sanita Apine, kormeistare Ritma Zāģere

 

SENIORU KORIS "SKANDĪNE" diriģente Gita Vanaga, kormeistars Ojārs Vītoliņš

 

DĀMU VOKĀLAIS ANSAMBLIS vadītāja Inguna Silineviča

 

POPGRUPA "PUNKTIŅI" vadītāja Inguna Silineviča

 

TAUTAS DEJU ANSAMBLIS "SVĪTA" vadītājs Gatis Konrads

 

VIDĒJĀS PAAUDZES KOLEKTĪVS "SVĪTA" vadītāja Ilze Voiska

 

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS "VIDUMS" vadītājs Intars Kleinhofs

 

SENIORU DEJU GRUPA "ROMANTIKA" vadītāja Lidija Ruskule

 

RETRO DEJU KOPA "VALSIS" vadītāja Lidija Ruskule

 

TUKUMA TEĀTRIS režisore Valda Rācenāja

 

JAUNATNES TEĀTRIS "BRĪVĀ VERSIJA" režisors Ilgonis Škāns

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU TEĀTRIS "KNIFIŅŠ" režisors Mārtiņš Počs

 

TAUTAS MŪZIKAS ANSAMBLIS "DANČU SPĒLE" vadītājs Armands Krievs

 

FOLKLORAS KOPA "AVOTS" vadītāja Anita Stikāne

 

PŪTĒJU ORĶESTRIS "TUKUMS" vadītājs Māris Rozenbergs

 

Informācija par kolektīvu mēģinājumiem un darbību -
mākslinieciskās daļas vadītāja Anita Korsīte,
tālrunis: 63122179