Kurzemes radio
NTZ - Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Raeco SIA
Tukuma Brāļi
Tukuma novads

Harijs Gulbis

 

 

Harijs Gulbis - dramaturgs un prozaiķis

 

Mācījies Tumes pamatskolā, Tukuma vidusskolā, kā arī Tukuma mūzikas skolā apguvis vijoļspēli.

2016.gada 25.oktobrī Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Harijs Gulbis nosvinēja savu 90.dzimšanas dienu. Viņa lugas, to skaitā “Cīrulīši”, “Aijā, žūžū, bērns kā lācis” un “Olivers”, gadu desmitiem ritot, aktualitāti nav zaudējušas. Dzīvespriecīgs un nedaudz konservatīvs – kā jau pienākas kungam 90 gadu vecumā – tāds ir Harijs Gulbis. Kaut arī pēdējos 30 gadus autors raksta maz, viņa ieguldījums Latvijas dramaturģijā un literatūrā ir nenovērtējams.

(Tukuma novada domes mājas lapā, 07.12.2017.)

Pēc viesošanās pie Harija Gulbja Siguldā Arnis Šablovskis savā publikācijā raksta:

“Aizvadītajā piektdienā tumenieku delegācija bija devusies uz Siguldu, lai tur suminātu savu novadnieku – rakstnieku un dramaturgu Hariju Gulbi. Mūsu izcilo literātu sveikt bija ieradusies Tumes pagasta bibliotekāre Vineta Puriņa, Tumes un Degoles pagastu pārvaldniece Lidija Legzdiņa un šo rindu autors. Mājīgajā H.Gulbja dzīvoklī pārrunu stundas aizritēja nemanot. Tā ir īpašā mūsu sirmā vārda meistara dāvana – radīt ap sevi pozitīvu, labvēlīgu gaisotni – gan dzīvē, gan arī savā daiļradē. Runājām par Tumi kādreiz – no Ulmaņlaikiem, kara laikiem līdz pat mūsdienām. Arī par teātra un kultūras vidi, par Harija ienākšanu Latvijas dramaturģijā (kas nebūt nebija viegla!).

Arī toreiz sevi pierādot, jaunam censonim bez vārda nācās pārvarēt nesapratni, nelabvēlību un dažas citas sava laika līdzcilvēku un arī valsts cenzūras nelabvēlību. Jautāts par to, kura tad no tautā iemīļotām lugām pašam autoram sagādājusi vislielāko gandarījumu, mazliet padomājis H.Gulbis atbild – tomēr luga "Aijā, žūžū, bērns kā lācis", kas toreizējam laikam (1968.gadā pirmizrāde) bija gan pietiekami novatoriska, gan moderna. Turklāt toreiz arī smaidīt par savu sabiedrību, vēl jo vairāk par skolu mācību sistēmas problēmām nebija īsti pieņemts. Lai gan, saprotams, tautas atmiņā Harijs Gulbis visupirms ir kā „Cīrulīšu" autors. Latvijas lauku problemātikai veltītā luga piedzīvojusi daudzas izrādes gan Latvijas profesionālajos, gan amatieru teātros, laiku pa laikam Latvijas televīzijā redzama arī 1980.gada „Cīrulīšu" telefilma Oļģerta Dunkera režijā ar mūsu leģendārajām aktrisēm – Veltu Līni un Viju Artmani galvenajās lomās. Beidzot sarunā noskaidrojām Tumē bieži dzirdēto, ka daudzus prototipus lugas autors noskatījis tieši šajā pagastā. Izrādās – šādu lugu rakstīt dramaturgu tiešām pamudinājusi paša dzīves situācija – jaunības dienu māju Tumē nācās pārdot – taču pārējā lugas sižetā H.Gulbis gan ielicis vispārinājumu un varoņus, kam tieša sakara ar šo pagastu nav. Par godu saviem novadniekiem Harijs Gulbis arī pirmoreiz augsto Valsts apbalvojumu piesprauda pie savas žaketes . Mēs, kas bijām klāt, varam apgalvot – slavenākajam un dziļākajam dramaturgam, kas saistīts ar mūsu novadu, Triju zvaigžņu ordenis piestāv un pat ļoti. Un ne tikai jau vizuāli, galvenokārt, Harija sirds inteliģencei, no kuras tik daudz uz Latviju strāvoja mūsu teātri laikā, kas nebija pats vieglākais mūsu tautai. Harijs noteikti ir viens no tiem, kas ar savu daiļradi palīdzēja mūsu tautai izdzīvot un domāt par dzīves visdziļākajām dimensijām.”

Arņa Šablovska foto