Kurzemes radio
NTZ - Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Raeco SIA
Tukuma Brāļi
Tukuma novads

LIELDIENAS Tukumā

 

 

 

21. aprīlī 12.00-15.00
Tukuma Pilsētas parkā
PROGRAMMA BĒRNIEM / rotaļas, spēles, dziesmas, olu krāsošana, ripināšana un meklēšana

Brīvības laukumā
RADOŠĀS DARBNĪCAS / keramiķe Madara Atiķe, biedrības “Ligzda” un “Dabas māja”

21. aprīlī 15.00
Tukuma pilsētas kultūras namā
Bērnu un jauniešu teātra KNIFIŅŠ izrāde LARSONI UN KARLSONITukuma evanģēliski luteriskajā baznīcā
14. aprīlī 15.00 Koncerts Pūpolsvētdienā. Tukuma 2. vidusskolas kameransamblis un solisti
20. aprīlī 22.00 Lieldienu nakts dievkalpojums
21. aprīlī 11.00 Lieldienu dievkalpojums
22. aprīlī 18.00 Koncerts. Martina Doringa (balss), Aivars Kalējs (ērģeles)

Tukuma Sv. Stefana Romas katoļu baznīcā
19. aprīlī 12.00 Ekumēniskais KRUSTA CEĻŠ (sākums Harmonijas ielā 1A)
20. aprīlī 18.00 Lieldienu priekšvakars
21. aprīlī 10.00 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
21. aprīlī 12.00 Svētki baznīcas pagalmā (mūzika, zibakcijas, sarunas)
            
Tukuma baptistu baznīcā
21. aprīlī 11.00 Lieldienu dievkalpojums

Sv.  Nikolaja Tukuma pareizticīgo baznīcā
26. aprīlī 14.00 un 17.00 Dievkalpojums
27. aprīlī 08.00 Liturģija
27. aprīlī 23.00 Lieldienu nakts dievkalpojums
28. aprīlī 10.00 Lieldienu dievkalpojumsIeeja brīva