Kurzemes radio
NTZ - Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Raeco SIA
Tukuma Brāļi
Tukuma novads

Par mums

Par mums

 

Tukuma Viesīgās biedrības nams

tagadējais Tukuma pilsētas Kultūras nams

 

Sākotnēji Tukuma Viesīgajai biedrībai sava nama nebija,

bet, tā kā biedrības rīkotos pasākumus labi apmeklēja, tie deva pietiekamus ienākumus, lai īstenotu ideju par piemērota nama būvi. 1900.gadā biedrības runas vīri izraudzījās nekustamo īpašumu Lielā ielā iepretim baznīcai un nopirka to no Z.Veinberga. Nākamajā gadā jau bija izstrādāts projekts, lai ēka iznāktu ērta un lietderīga. Galvenais nama celšanas inicators, vadītājs, uzraugs un materiālu gādātājs bija biedrības Goda biedrs Jānis Eihenbergs. Būves maksa tika aprēķināta 35 000 rubļu apmērā un vienīgā šī pasākuma finansētāja bija biedrības Krājaizdevu kase.

 

Nama svinīgā atklāšana notika 1902.gada 29.augustā,

Viesīgās biedrības 20 gadu jubilejā, un svinības turpinājās trīs dienas, izvēršoties par īstiem tautas svētkiem. Līdz ar jaunajām telpām biedrības darbība paplašinājās vēl vairāk. Nu bija iespējams iekārtot bibliotēku un lasāmgaldu. Rosīgi sāka darboties arī koris, bet vislielāko darbu veica teātra trupa Jāņa Birzgaļa vadībā, kurai bija jāvāc līdzekļi parādu un tagad daudz plašāko vajadzību apmaksāšanai. Atbalstu un patvērumu jaunajā mājā meklēja visas vietējās biedrības.

Tagadējais Tukuma pilsētas Kultūras nams

šajā pašā ēkā sāka darboties 1945.gadā kā Tukuma rajona Kultūras nams. Diemžēl 70.gadu sākumā ugunsgrēkā izdega skatuve, nodega dekorācijas, tomēr izdevās evakuēt muzeju un izglābt administrācijas un pulciņu telpas. Rīkot plašus pasākumus atkal varēja sākot no 1982.gada, kad ar Tautas deju ansambļa “Svīta” koncertu tika atklāta jaunā skatuve. Tādējādi vēsturiskie apstākļi noteikuši situāciju, ka tagadējam Kultūras namam ir vecā un jaunā daļa un Tukuma pilsētas Kultūras nams ir Viesīgās biedrības nama tradīciju mantotājs. Ir kori, deju kolektīvi, ansambļi un teātri.

 

No laikraksta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" par Kultūras nama kolektīvu Jaungada pasākumu: 

Iedvesmojošākais”, ”optimistiskākais”, ”idejām bagātākais”… –šādas, kopskaitā 18, nominācijas ieguva Tukuma kultūras nama kolektīvi gada noslēguma sarīkojumā 29. decembrī.

Retro deju kopa «Valsis» ieguva nomināciju «Gada optimisms»; Jauniešu teātris «Brīvā versija» – «Ideju laboratorija»; «Lielo atgriešanos» piedzīvojis saksofonu ansamblis Evas Folkbergas vadībā. Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Svīta» ieguva nomināciju «Sirds deja». Tukuma teātris ieguva nomināciju «Stiprais pamats». Savukārt par «Satikšanos dejā» apsveikumus saņēma senioru deju kopa «Romantika». Nomināciju «Mūzikas kalve» ieguva kolektīvs «Danču spēle». «Gada lielģimene» ir jauktais koris «Gavile». Sieviešu koris «Noktirne» ir nopelnījis nomināciju «Gada izaugsme». Skolotāju koris «Vanema» ir «Radošais kaleidoskops». Folkloras kopa «Avots» ir kā «Stiprie vārdi». Pūtēju orķestris «Tukums» ir gada «Lielais pārsteigums». «Gada iedvesmas» nosaukumu ieguva senioru koris «Skandīne». «Mūžam mainīgo» nosaukumu ieguva bērnu popgrupa «Punktiņi». Kā «Sajūtu mozaīka» kultūras namā strādā Dāmu vokālais ansamblis. TDA «Svīta» ieguva «Gada izaicinājuma» nomināciju. Kā «Dejas dzirkstele» ir vidējās paaudzes deju kolektīvs «Vidums». «Radošie pumpuriņi» – bērnu un jauniešu teātris «Knifiņš».

Vairāk lasiet "NTZ" 3.janvāra numurā. 

 

 

Par mums Par mums Par mums