Kurzemes radio
NTZ - Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Raeco SIA
Tukuma Brāļi
Tukuma novads

TDA SVĪTA

Viss aizsākās 1946. gadā, kad nams, kas atklāts 1902.gada 29.augustā, no Viesīgās biedrības nama kļūst par Kultūras namu. Tajā savu darbību sāka Tukuma 1.vidusskolas fizkultūras skolotājas Lidijas Āriņas vadītais deju kolektīvs. Šis gads uzskatāms par Tautas deju ansambļa "Svīta" sākumu. 1982.gada 21.jūnijā kolektīvs iegūst tam laikam augstāko novērtējumu – Tautas deju ansambļa „Svīta” goda nosaukumu. Gadu gaitā „Svītu” vadījuši 9 talantīgi vadītāji un vairāki cītīgi repetitori, kas dejotājus veduši pretī augstiem novērtējumiem skatēs un neskaitāmiem koncertiem gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Kolektīvs iedibinājis tradīcijas, kuras mainās līdzi laikam. Šobrīd Intara Kleinhofa vadībā.