Kurzemes radio
NTZ - Neatkarīgās Tukuma Ziņas
Raeco SIA
Tukuma Brāļi
Tukuma novads

TDA SVĪTA

TDA SVĪTA

Viss aizsākās 1946. gadā, kad nams, kas atklāts 1902.gada 29.augustā, no Viesīgās biedrības nama kļūst par Kultūras namu. Tajā savu darbību sāka Tukuma 1.vidusskolas fizkultūras skolotājas Lidijas Āriņas vadītais deju kolektīvs. Šis gads uzskatāms par Tautas deju ansambļa "Svīta" sākumu. 1982.gada 21.jūnijā kolektīvs iegūst tam laikam augstāko novērtējumu – Tautas deju ansambļa „Svīta” goda nosaukumu. Gadu gaitā „Svītu” vadījuši 9 talantīgi vadītāji un vairāki cītīgi repetitori, kas dejotājus veduši pretī augstiem novērtējumiem skatēs un neskaitāmiem koncertiem gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Kolektīvs iedibinājis tradīcijas, kuras mainās līdzi laikam. Koncerts „Danči sniegā” ik gadus pulcē izcilus Latvijas Tautas deju ansambļus un kolektīvus, kā arī priecē Tukuma iedzīvotājus ar izciliem priekšnesumiem. Šobrīd Gata Konrada vadībā TDA "Svīta" A grupas skatēs startē kā vienīgais kolektīvs no Kurzemes.  

Informāciju par un ap "Svītu",
koncertiem un izklaidi meklē šeit!

TDA SVĪTA TDA SVĪTA TDA SVĪTA